PRIVACYBELEID | VINCE CLIMATECONTROL

Wij respecteren de privacy van onze klanten. We zorgen ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons
verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Onze verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Bezoekers van Vince ClimateControl website

We gebruiken zowel eigen technieken als technologieën van gerenommeerde derde partiun om inzicht te
krijgen in het gedrag van bezoekers van onze website. Het doel hiervan is onze website te verbeteren, zodat
wij onze klanten in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. Ook meten we met deze technieken de
effectiviteit van diverse marketingaspecten zoals bijvoorbeeld advertentiecampagnes.
Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van IP-adressen. De gegevens worden verwerkt op een
statistische manier waarmee onze bezoekers niet persoonlijk identificeerbaar zijn.

Klanten Vince ClimateControl

Zoals u begrijpt hebben we van onze klanten meer informatie nodig.
Als u een offerte aanvraagt en/of een bestelling bij ons plaatst vragen wij uw e-mailadres, geslacht, naam,
adres en telefoonnummer. Indien van toepassing vragen we u ook om uw bedrijfsnaam en factuuradres. Deze
gegevens nemen we op in ons klantenbestand en worden gebruikt voor de volgende zaken:
– Uw naam, geslacht, e-mail adres en eventueel telefoonnummer gebruiken we om u op de hoogte te
houden van de status van u bestelling.
– U naam en –mail adres gebruiken we om te controleren of wij uw betaling hebben ontvangen.
– U naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer kunnen we aan een incassobureau geven, zodat zij u
kunnen achtervolgen als u niet betaald.
Daarnaast slaan wij bij uw bestelling uiteraard op welke producten u bestelt, hoe u wenst te betalen en voor
welke verzendmethode u hebt gekozen.
Ook slaan wij eventuele opmerkingen die u tijdens het orderproces hebt doorgegeven op en registreren wij
vanaf welk IP adres een bestelling is geplaatst om misbruik tegen te gaan. Tot slot archiveren wij
communicatie die via e-mail, telefoon of per post tussen u en ons heeft plaatsgevonden.

Vince ClimateControl verkoopt uw gegevens niet

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en deze uitsluitend ter beschikking stellen aan
derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. Medewerkers van Vince Climate Control en
derden die door Vince Climate Control worden ingeschakeld zijn verplicht uw privacy te respecteren en
vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en verzet

Heeft u een relatie met ons bedrijf, dan heeft u de mogelijkheid om na schriftelijk verzoek uw persoonlijke
gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun u ons schriftelijk
verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Als u vind dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, verzoeken wij
u contact met ons op te nemen.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen.